Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

haarlem

 Met de steeds groter wordende groep kwetsbare medeburgers in de gemeente Haarlem, onze gemeente, is het belangrijk dat de belangen van deze grote groep behartigd worden in het bestuur van de gemeente. OPHaarlem is de lokale vertaling hiervan.

Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de senioren en de kwetsbare medeburgers in de samenleving.

volgonsopfacebook