Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

haarlem

De toekomst van Haarlem begint vandaag

OPHaarlem zet zich, als grootste lokale partij, in voor alle Haarlemmers & Spaarndammers, met een speciale plek in ons hart voor inwoners die in de knel zitten en extra aandacht of zorg nodig hebben. Vaak zijn dat senioren of mensen met een beperking, maar het kunnen ook jongere mensen zijn, bijvoorbeeld op zoek naar een betaalbare woning of naar een baan.

Met de steeds groter wordende groep kwetsbare medeburgers groeit het gevaar van een tweedeling in onze Haarlemse maatschappij.

volgonsopfacebook