Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

De toekomst van Haarlem begint vandaag

Voorwoord

Onze O staat voor Onafhankelijk en Oprecht. Ook voor Ondernemend, want een Haarlem in balans heeft een dynamische detailhandel, overheid, zorg en onderwijs als werkgever nodig en bedrijven in de Waarderpolder, die gefaciliteerd worden met goede vervoersmogelijkheden en met een goede PR van de stad.
De
O staat ook voor een veelzijdig aanbod van Onderwijs, zodat Haarlemmers zich optimaal kunnen (blijven) presenteren op de arbeidsmarkt. Ook geven veel onderwijsinstellingen dynamiek aan de stad door alle jongeren die op de scholen en de opleidingen zitten.

De top-10 prioriteiten van OPHaarlem voor 2018-2022 in het kort

Ouderen en mensen met een beperking volwaardig in de Haarlemse samenleving
Parkeerbeleid in Haarlem opnieuw inrichten om draagvlak te verkrijgen
Hoge werkeloosheid moet bestreden worden door banen naar de stad te halen
Alle Haarlemmers moeten mee kunnen doen zonder belemmeringen; betere Haarlem Pas
Alternatief voor files, w.o. strandverkeer = beter OV; ook extra A9-aansluiting
Regelmatig de gemeenteportemonnee in de gaten houden; de schuld moet echt omlaag
Luisteren naar Haarlemse wijkraden en ook ondernemers in een gelijkwaardige dialoog
Energiearm wonen en werken zijn opdrachten voor nu en energieneutraal voor straks
Meer betaalbare woningen; vraaggericht, ook kleinere, zodat er ruimte voor groen blijft
! Afvalbakken in de stad vaker legen = minder meeuwen en ongedierte


Steun OPHaarlem met uw stem, dan helpt OPHaarlem de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Met uw stem kunnen wij de belangrijke
Os de goede aandacht geven die nodig is om van Haarlem nu en in de toekomst een leuke en leefbare stad te maken en samen op weg te gaan naar 2040.

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u zich aanmelden als lid, dan kunt u contact opnemen met ons (Zie contact pagina)