Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Frans Smit

Fractievoorzitter

Geboren Haarlemmer, 10 jaar bij gem. Haarlem gewerkt, 30 jaar zorg in Haarlem e.o. Met OPHaarlem voorkomen dat kwetsbare medeburgers in de knel komen.

Annemieke Kok

Raadslid

Ik vind het behoud van het monumentale karakter van onze mooie stad belangrijk, het groen, speeltuinen en kinderboerderijen. Dit in overleg met de wijkraad.

Michiel Cornelissen

Schaduwraadslid/Commissielid

Miranda Baas

Miranda Baas-Oud

Schaduwraadslid/Commissielid