Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Frans Smit

Fractievoorzitter

Geboren Haarlemmer, 10 jaar bij gem. Haarlem gewerkt, 30 jaar zorg in Haarlem e.o. Met OPHaarlem en met de wijken er voor zorgen dat alle Haarlemmers mee kunnen doen in onze stad.

Joyce Jacobsz

Net niet geboren in Haarlem. Sinds 2007 als zzp-er Ont-moeter in het Sociaal Maatschappelijk Domein. Mijn passie is mensen met een hulpvraag zo adequaat mogelijk helpen. Meedenken over- en meewerken aan verbeteringen in de Haarlemse samenleving. Wijkraden ondersteunen, dialoogtafels organiseren in Kleurrijk Haarlem.verband. Motto: Niet OVER mensen praten maar MET mensen

Geert-Jan Procee

Met OPHaarlem bijdragen aan een gemeentebestuur dat begrijpelijk is voor de Haarlemmers.
Miranda Baas

Miranda Baas-Oud

Lid Commissie Beheer

Geboren en getogen in Haarlem. Werkzaam in het onderwijs, verbinding is daar essentieel en dat neem ik mee naar mijn taak als lid van de commissie Beheer voor OPHaarlem. De stem van de Haarlemmer vind ik belangrijk.

Michiel Cornelissen

Ik ben een geboren en getogen Haarlemmer. Al meer dan 30 jaar zelfstandig ondernemer in de IT. De menselijke maat koesteren vind ik belangrijk, of dat nu over bebouwing, zorg, bereikbaarheid, duurzaamheid of welk thema dan ook gaat.

Annemieke Kok

Raadslid

Ik vind het behoud van het monumentale karakter van onze mooie stad belangrijk, het groen, speeltuinen en kinderboerderijen. Dit in overleg met de wijkraad. Ik beƫindig mijn raadslidmaatschap in maart.