Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Het is steeds belangrijker om tweedeling in onze Haarlemse maatschappij stevig aan te pakken en te zorgen voor gelijkwaardige toegang tot wonen, werk, zorg en onderwijs voor alle Haarlemmers.

Ook senioren en mensen met een beperking moeten alle voorzieningen kunnen bereiken en er gebruik van kunnen maken. Hiervoor maakt OPHaarlem zich sterk in de gemeenteraad