Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem
haarlem Nieuwsarchief 2014 | Nieuwsarchief 2015 | Nieuwsarchief 2016 Regelmatig wordt er door of over OPHaarlem  gepraat in de media. Hieronder een klein greep uit de diverse media uitingen:

Zorg over goede vaccinatielocaties. (24-12-2021)

OPHaarlem heeft gepleit voor goede vaccinatielocaties, maar moeten constateren dat de gemeente weer erg traag is met het inrichten ervan. De sporthal zorgt er in elk geval voor dat er geprikt kan worden, maar ten koste van sport. Dat moet beter kunnen, vindt OPHaarlem. In het Haarlems Weekblad stond er meer over: https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/politiek/779677/haarlemmers-kunnen-na-kerst-online-afspraak-maken-voor-boosterp

Plaatsing afvalcontainers (15-06-2021)

OPHaarlem luistert goed naar de binnenstadbewoners en hun redelijke argumenten.

Bediening bruggen (19-02-2021)

Een duur besluit dat er snel doorheen geduwd moest worden, nog voordat alle risico’s en knelpunten goed geïnventariseerd zijn.

Rare rol van GL; eerst tegen, dan voor.


Bloemenhovekliniek (18-02-2021)

Voor de Haarlemmers is het duidelijk: 91% vindt de aanpak van de burgemeester niet correct. De vrouwen die naar de kliniek komen moeten met rust gelaten worden. GL, PvdA, D66 en CDA gedragen zich kleurloos.


Begroting gemeente Haarlem 2021 (03-11-2020)

De Vijf Haarlemse fracties in de raad hebben wekenlang de handen ineen geslagen om de begroting 2021 een degelijker uitgangspunt te geven. Natuurlijk kom je niet door de betonnen muur van de coalitie heen, maar met z’n vijven hebben we wel aandacht van het HD en veel Haarlemmers gekregen.

Deze gelegenheidscoalitie gaat voorlopig nog wel even door.


Zebrapaden (10-06-2020),

De coalitie in Haarlem van GL, PvdA, D66 en CDA is alweer vergeten dat de zebrapaden op de Rijksstraatweg na een lange strijd van OPHaarlem en van bewoners gebleven zijn en het OV er geen last van heeft, ondanks wat er eerder door het college is beweerd. OPHaarlem blijft zich ook nu inzetten voor een Houtplein waar veilig overgestoken kan worden.

Haarlempas bij de Toneelschuur (02-03-2020),

(De gemeenteraad heeft alweer een tijdje geleden een motie van OPHaarlem aangenomen om voor Haarlemmers met een Haarlem Pas de financiële drempel weg te nemen voor deelname aan o.m. het cultuuraanbod. De Toneelschuur heeft die handschoen perfect opgepakt; nu nog de Philharmonie, het Patronaat en de Stadsschouwburg.

Volkstuinen,

OPHaarlem steunt de volkstuinverenigingen die zich inzetten voor behoud van hun volkstuinen op de huidige complexen. Daar is inmiddels, na tientallen jaren verantwoord tuinieren, een complexe biodiversiteit in het klein ontstaan waar geen Tiny Forest aan kan tippen. De volkstuinen mogen niet verdwijnen noch verplaatst worden


Foute cijfers in plan voor Dolhuysbrug – HD 17-03-2018


‘Geen mug wil Dolhuysbrug’ – HD 27-11-2017

Dolhuysbrug: duur prestigeproject

Onderzoek naar behoud stoplichten Haarlem-Noord – HD 23-09-2017

OPHaarlem blijft vechten.
Ouderen niet blij met verdwijnen bushaltes Haarlem – HD 06-09-2017
Statistici: Haarlem lijkt op een slaapstad – HD 11-08-2017 Een waarschuwing!
Waterloo van wethouder Sikkema – HD 28-07-2017
Sikkema gaat naar provincie over snelbus door Noord – HD 22-07-2017 Levens waard?
Sneller vervoer leidt tot ongelukken – HD 18-07-2017 Haarlem-Noord blijft alert!
Zebrapaden moeten blijven – HD 15-07-2017 Femke is terecht verontwaardigd!!
Voetgangerslichten Haarlem Noord – Facebook 17-07-2017 OPHaarlem stelt het heel duidelijk. Alleen tijdens de spits zorgen de drie stoplichten, die weg moeten van wethouder SIkkema, samen voor een vertraging van maximaal 25 seconden. In de berekeningen van de wethouder is al rekening is gehouden met een toename van het verkeer met 10%. Die 10% zal er niet komen, en dus heeft de snelle bus straks extra tijdwinst. Als je de 10% meer verkeer weg streept tegen de de tijd die de drie stoplichten zouden kunnen kosten, dan houd je keurig nog steeds 3 minuten tijdwinst. “Schijnveiligheid’? Wel bij een school het voetgangerslicht in stand houden en dan niet praten over schijnveiligheid. Wat blijkt ook uit onderzoek bij de drie stoplichten? Meer dan 98% van de oversteken verloopt veilig. In één geval op meer dan 700 oversteken ontstond er even een gevaarlijke situatie. Niks schijnveiligheid! Altijd opletten met oversteken. Voor blinde en slechtziende mensen, voor mensen met een rollator of rolstoel, voor moeders met kinderwagens en klein grut ernaast zijn de stoplichten een must! Ook de Provincie zal nooit zeggen dat de voetgangersstoplichten weg moeten, want verkeersveiligheid is een van de belangrijke beleidsterreinen van de Provincie. Hulde aan onze Femke en een rode kaart voor onze wethouder Sikkema, als ze niet snel bijdraait en constateert dat de drie stoplichten moeten blijven.
Stad krijgt bomenmakelaar – HD 13-07-2017 Goede actie van Trots Haarlem en OPHaarlem.
Motie Vreemd: Geef bomen een tweede kans – Facebook 30-06-2017
Stoplicht op groen met app – HD 10-05-2017 Leuk dat er gemeenten zijn die zich inzetten voor de mobiliteit van ouderen en mensen met een fysieke beperking. OPHaarlem gaat het college vragen of de proef met de oversteek-app ook in Haarlem kan.
Heijmans bouwt bij Sloterdijk – HD 09-05-2017 Ook Haarlem heeft een uitgelezen plek voor de combinatie van wonen en werken: Station Spaarnwoude. De wijkraad Parkwijk-Zuidpolder heeft al erg leuke eerste gedachten hierover.
Connexxion stopt minder in centrum – HD 06-05-2017 Artikel 1 van het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap verplicht overheden, en dus ook gemeenten, tot een continue inzet om de rechten van mensen met een handicap te beschermen. Haarlem vergeet dat nog steeds regelmatig.
Schoterbos wordt binnenkort voor 2,5 miljoen opgeknapt, gemeenteraad blij – HD 15-04-2017 Wij een natuurspeelplaats. De Actiepartij een hangplek voor ouderen. Soms zie je goede samenwerking in de gemeenteraad!
Zes jaar eerder dood, 17 jaar ziek – HD 01-04-2017 OPHaarlem: Je kunt nooit te vroeg beginnen met voorlichting over gezond leven.
Laat rekenrente los – HD 04-03-2017 Han de Jong van ABNAmro weet waar hij over praat en is hier ook heel duidelijk. De pensioenfondsen hebben echt genoeg in kas voor de generaties die pensioen krijgen en die nu nog pensioen opbouwen.
Christenunie: parkeren voor gehandicapten moet goedkoper – HD 25-02-2017 OPHaarlem krijgt steun in de gemeenteraad. Haarlemmers op leeftijd of met een handicap worden onrechtvaardig behandeld. Er wordt zelfs aan ouderdom of handicap verdiend.
Stemgedrag – HD 25-02-2017 OPHaarlem heeft zich ingezet om de gemeenteraad en het college over de streep te trekken. Nu moet Panopticon het waar gaan maken!
Voor gehandicapten is Haarlem een hindernisbaan – HD 18-02-2017 OPHaarlem schrikt er weer van dat de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een handicap in Haarlem onvoldoende serieus wordt genomen. Er mogen geen VRI’s, voetgangersoversteekplaatsen met stoplichtbeveiliging, meer verdwijnen.
Wijkraden Haarlem bang voor positie in de stad – HD 16-01-2017 Geen speeltjes voor ambtenaren; geen Raad van Tien. Niet aan de budgetten van de wijkraden komen.
Uitstel beton Stationsplein – HD 14-01-2017 Neem de tijd om op het Stationsplein overkappingen te maken voor de wachtenden.