Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Terug naar huidig jaar

Bouw sociale huurhuizen baart zorgen – HD 12-12-2016

OPHaarlem: De gemeente moet meer zijn best doen voor het verkorten van de wachtlijst voor een woning in de sociale huursector.

Wij vinden deze wachtlijst nog steeds veel te lang.

HD 20161212 Bouw sociale huurwoningen baart zorgen


Haarlem helpt 50 werklozen aan werk – HD 19-11-2016

OPHaarlem is blij dat de raad in grote meerderheid een motie gesteund heeft om voor 50 Haarlemmers die nu in de bijstand zitten een echte baan te creëren voor maximaal 2 jaar. Met extra werkervaring, een nieuw relatienetwerk en extra scholing kunnen de 50 Haarlemmers dan instromen op de arbeidsmarkt.

afbeelding-411


Experiment met loting gaat door – HD 24-09-2016

Terwijl de echte inspraak telkens gefrustreerd wordt: Kweektuin, Jan Gijzenkade, Snelle bus Haarlem-Noord (verdwijnen voetgangersoversteekplaatsen met stoplicht), gaat de coalitie (D66, PvdA, GL en CDA) nu experimenteren met ‘meedenken’ door loting geselecteerde Haarlemmers. OPHaarlem vindt het geen waarde hebben, zolang de inspraakprocedures die er echt toedoen, niet serieus genomen worden.

2016-09-24-oph006


HD ‘Schrijvende lezers’ HD 13-09-2016
N.a.v. Oversteken Russische roulette (09-09-2016)

OPHaarlem (Ouderen Partij Haarlem) steunt Haarlemmers die verontwaardigd reageren op de wethouder en de gemeentelijke woordvoerder die stoplichten bij voetgangersoversteekplaatsen op de Rijksstraatweg een ‘schijnveiligheid’ noemen.

2016-09-13-oph001


Oversteken Russische roulette HD 09-09-2016

Samen met de Ouderen Partij (OPHaarlem) maken veel bewoners in Haarlem-Noord zich grote zorgen over het verdwijnen van stoplichten bij oversteekplaatsen als straks de snelle busverbinding er komt.

2016-09-09-oph007


Containers op het Delftplein   juli 2016

Een ‘puist’ die er misschien wel 20 jaar blijft staan.

2016-07-00-oph009


‘Nog langer wachten op een huurwoning’ HD 19-05-2016

OPHaarlem blijft er op wijzen dat er nauwelijks betaalbare huurwoningen bijkomen. Ook voor ouderen en mensen met een beperking wordt niet gebouwd. De knelpunten op de woningmarkt worden ernstiger.

2016-05-19-oph003


‘Huizenhoge huren in Haarlem’ voorjaar 2016

OPHaarlem blijft vragen om betaalbare en ook kleine wooneenheden.

2016-04-00-oph008


‘Ouderenpartij: Snelle bus splijt Haarlem-Noord’

Volgens OPHaarlem (Ouderen Partij Haarlem) valt het aan ouderen en mensen met een (visuele) beperking niet uit te leggen dat er geen oplossing te bedenken is die voorkomt dat de stoplichten bij voetgangersoversteekplaatsen moeten verdwijnen. Overal in het land wordt door het openbaar vervoer lichtbeïnvloeding gebruikt. Haarlem blijft steken in de middeleeuwen en de wethouder wil er niet over praten.

2016-02-26-oph002