Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem
Plaatje van Frans Smit - Fractievoorzitter

Frans Smit - Fractievoorzitter

Geboren Haarlemmer, 10 jaar bij gem. Haarlem gewerkt, 30 jaar zorg in Haarlem e.o. Met OPHaarlem voorkomen dat kwetsbare medeburgers in de knel komen.
FransSmit@ophaarlem.nl
Plaatje van Annemieke Kok - Raadslid

Annemieke Kok - Raadslid

Ik vind het behoud van het monumentale karakter van onze mooie stad belangrijk, het groen, speeltuinen en kinderboerderijen. Dit in overleg met de wijkraad.
AnnemiekeKok@ophaarlem.nl
Plaatje van Michiel Cornelissen - Schaduwraadslid

Michiel Cornelissen - Schaduwraadslid


MichielCornelissen@ophaarlem.nl