Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Ø Wij streven naar een balans in een goede kwaliteit van het woon-, werk en leefklimaat in onze gemeente. Naast aandacht voor het algemene belang moet ook hoge prioriteit gegeven worden aan de leefwereld van de individuele mens. Vereenzaming als toenemend probleem krijgt onze bijzondere aandacht. Wij streven er naar dat voor iedereen onze sociale, culturele en educatieve voorziening toegankelijk blijven. Samen zijn wij onze gemeente.

Ø Een goed bestuur zet zich in voor kwalitatief goede werkgelegenheid en voor een variëteit in woningen voor alle Haarlemmers en Spaarndammers en voor een stad, waarin mensen zich veilig voelen. De OPHaarlem maakt zich sterk voor een dynamische en veilige gemeente met voor een ieder betaalbaar wonen. Haarlem en Spaarndam hebben veel bijzondere gebouwen, straten en pleinen; OPHaarlem maakt zich sterk voor het behoud hiervan.

Ø Sociale rechtvaardigheid met als uitgangspunt gelijke rechten, plichten en mogelijkheden voor iedereen, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, ras of religie.

Ø Een gemeente, waarin mensen respect hebben voor hun medemens, de omgeving waarin men woont, de natuur en het milieu. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor de natuur en het milieu.

Ø Zorg- en welzijnsvoorzieningen dienen voor alle inwoners beschikbaar en betaalbaar te zijn en te blijven. Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare groepen en senioren in de samenleving.