Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Ø Sociale rechtvaardigheid met als uitgangspunt gelijke rechten, plichten en mogelijkheden voor iedereen, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, ras of religie.