Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Ø Wij streven naar een balans in een goede kwaliteit van het woon-, werk en leefklimaat in onze gemeente. Naast aandacht voor het algemene belang moet ook hoge prioriteit gegeven worden aan de leefwereld van de individuele mens. Vereenzaming als toenemend probleem krijgt onze bijzondere aandacht. Wij streven er naar dat voor iedereen onze sociale, culturele en educatieve voorziening toegankelijk blijven. Samen zijn wij onze gemeente.