Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Ø Een gemeente, waarin mensen respect hebben voor hun medemens, de omgeving waarin men woont, de natuur en het milieu. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor de natuur en het milieu.