Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Ø Een goed bestuur zet zich in voor kwalitatief goede werkgelegenheid en voor een variëteit in woningen voor alle Haarlemmers en Spaarndammers en voor een stad, waarin mensen zich veilig voelen. De OPHaarlem maakt zich sterk voor een dynamische en veilige gemeente met voor een ieder betaalbaar wonen. Haarlem en Spaarndam hebben veel bijzondere gebouwen, straten en pleinen; OPHaarlem maakt zich sterk voor het behoud hiervan.