Wij komen op voor de belangen van de Haarlemse bevolking met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare medeburgers en de senioren in de samenleving. OPHaarlem - Stem OPHaarlem

Ø Zorg- en welzijnsvoorzieningen dienen voor alle inwoners beschikbaar en betaalbaar te zijn en te blijven. Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare groepen en senioren in de samenleving.